องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ