องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฏกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฏกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔
 
แบบฟอร์ม หน้า 5-59
แบบฟอร์ม หน้า 60-132
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ