องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ