องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ


กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ