องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ