องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมิน ita ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมิน ita ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ