องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ