องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ