องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ