องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


หน้าที่ของผู้ชำระภาษี ที่ต้องรู้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หน้าที่ของผู้ชำระภาษี ที่ต้องรู้
 
แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง