องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ