องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ