องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ