องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สรุปการบันทึกการขอรับบริการจากประชาชน


เดือนธันวาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เดือนธันวาคม 2566
 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ อบต.กุดจอก เดือนธ.ค.2566
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ