องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศเจตนารมณ์ เรือง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ เรือง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ