องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ อบต.กุดจอก


ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ