องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การรายงานผลด้านคุณธรรม จริยธรรม


โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
แบบประเมินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕(สำหรับผู้ประเมิน)
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ