องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
สถิติผู้มารับบริการ


สรุปข้อมูลผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปข้อมูลผู้มารับบริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ