องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ