องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


รายงานผลการดำเนินการการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ ๖ เดือน( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ ๖ เดือน( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ