องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ