องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องงานกิจการสภา


พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
 
หนังสือส่งนายอำเภอบัวใหญ่
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ