องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปังบประมาณ ๒๕๖๒
พื้นที่/จำนวนประชากร
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปังบประมาณ ๒๕๖๒
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ