องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่ง เรื่องการมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง เรื่องการมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ