องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ