องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
ภาพประกอบกิจกรรมต่อต้านกาวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาพกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ใบประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ดีเด่น ปี ๒๕๖๕
บันทึกข้อความการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การดำเนินการ การวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ