องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)


ภาพกิจกรรม(No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรม(No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ