องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ