องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ.-อปท. LPA


ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ