องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ