องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประกอบการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงาน กองคลัง [ 22 มิ.ย. 2565 ]24
2 คู่มือประกอบการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงาน กองคลัง [ 22 มิ.ย. 2565 ]25
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) [ 8 ม.ค. 2562 ]85
4 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 8 ม.ค. 2562 ]59
5 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 7 ม.ค. 2562 ]79