องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯหรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]5
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ [ 14 มิ.ย. 2562 ]21
3 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี [ 1 พ.ค. 2562 ]69
4 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา [ 29 ก.ย. 2560 ]65