องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
บริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ส.ค. 2564 ]47
2 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๔ [ 25 ส.ค. 2564 ]46
3 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ค. 2564 ]47
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]49
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2564 ]51