องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ท่าน อสม.ตำบลกุดจอก ตลอดจนพี่น้องชาวกุดจอกทุกภาคส่วน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

2024-05-17
2024-05-14
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-02
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-15
2024-02-21
2024-02-14