องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐.น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก งานป้องกันฯจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน รายบ้านนายสมบุญ ชุนสาย หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจอก ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22