องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ประจำปี ๒๕๖๖


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอื่นๆ

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22