องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( กิจกรรม : ทำหมี่กรอบและถั่วกรอบแก้ว )


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566กองสวัสดิการสังคม อบต.กุดจอก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( กิจกรรม : ทำหมี่กรอบและถั่วกรอบแก้ว ) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพที่หลากหลายให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวต่อไป มีกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลกุดจอกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ณ หอประชุม อบต.กุดจอก

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22