องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการ “ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักค์ รักพื้นที่สีเขียว” ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกดำเนินโครงการ “ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักค์ รักพื้นที่สีเขียว” ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566) โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นทองอุไร)ณ ถนนทางเข้าบ้านดอนแร้ง ถึง อบต.กุดจอก ทั้งสองข้างทาง หมู่ที่ 9 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศน์ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.อบต. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-02-21
2024-02-14
2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22