องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖


คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๖ : “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีที่มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม และผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลต่างๆ

2024-02-05
2024-01-17
2024-01-11
2023-12-06
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15