องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่ง


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ