องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]17
2 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ตามพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 [ 10 เม.ย. 2562 ]17
3 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง [ 10 พ.ค. 2561 ]19