องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2562 ]22
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 8 ม.ค. 2562 ]44