องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 พ.ย. 2562 ]34
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) [ 4 ต.ค. 2561 ]84
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) [ 3 เม.ย. 2561 ]77
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน เมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]121