องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 9 ม.ค. 2562 ]29
3 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 20 พ.ย. 2561 ]29
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 13 พ.ย. 2561 ]28
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]64
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]64