องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รางานผลการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]0
2 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]54
3 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]53
4 ประกาศใช้เรื่อง คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกขเรื่องทั่วไป และร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) ของอค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก ประจําป 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]57
5 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]117