องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้าน


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกับอสม. ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้าน บ้านอ้อยช้างและ บ้านคูมะค่า





2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17