องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากลมพายุ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากลมพายุ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อหาวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17