องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕


พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ประชุมพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ ข้อราชการ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-11
2022-05-10
2022-05-05
2022-04-22
2022-04-19
2022-04-08
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-17