องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


สำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุกระโชกเเรง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565


วันที่ 29 เมษายน 2565

นำโดยเจ้าหน้าที่กองช่างเเละเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบของงานสาธารภัย ได้ออกสำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุกระโชกเเรง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้เข้าตรวจสอบความเสียหาย สรุปมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเเละเกิดความเสียหาย จำนวน 35 หลังคาเรือน

2022-05-11
2022-05-10
2022-05-05
2022-04-22
2022-04-19
2022-04-08
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-17