องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม อบต.กุดจอก ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนมีนาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

2022-05-11
2022-05-10
2022-05-05
2022-04-22
2022-04-19
2022-04-08
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-17